Temel Yangın Eğitimi

19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan  Bayındırlık ve İskân Bakanlığının hazırladığı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereği işletmelerin yangın eğitimi aldırma  ve tatbikat yaptırma zorunluluğu vardır.

Yangın Eğitimlerimiz

 TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
– İLERİ  YANGIN EĞİTİMİ
– ÖZEL YANGIN EĞİTİMİ

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

AMAÇ
Tesislerde yangın güvenliği bilgisini vermek ,yangını yaratan riskleri tanımlamak,yangının çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anında tesislerdeki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Eğitimi Kimler Almalı
Tüm çalışanlar

Süre
2 veya 4 saat

Eğitim yeri

İşletmelerin kendi eğitim salonları

Verilecek Sertifika

Eğitime katılanlara eğitim merkezimizce düzenlenen Temel Yangın Eğitimi sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili
Eğitim  Yangın  Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam

-Yanmanın oluşumu ve yangın
-Yangın ve insan sağlığı
-Yangının safhaları
-Yangın mücadele yöntemleri
-Tesislerde yangın organizasyonları
-Yangın ve sonraki ortam tehlikeleri
-Tesislerdeki yangın riskleri
-Yangın anında tahliye
-Yangın söndürücü maddeler
-Yangında ilk yardım uygulaması
-Yangın söndürücü maddeler
-Yangında ilk yardım uygulaması
-Yangın söndürme cihazları ve kullanma teknikleri
-Yangınla mücadelede personel koruyucu donanımlar
-Yangında insan davranışı
-LPG yangınlarına müdahale uygulamaları

İLERİ  YANGIN EĞİTİMİ
Amaç:Acil Durum  Planında  görevli Söndürme,Kurtarma,İlkyardım,Koruma
ekiplerine yangının yapısını,ilerleyişini,yangın yaratan faktörleri,tesislerine ve
sektörlerine özel yangın riskleri ,yangının çıkmaması için alınması gereken önlemler,
yangın çıktığı anda tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek.

Eğitime Kimler Katılmalı
Acil Durum Yöneticisi ve Acil Durum Yönetiminde görevli personel,Acil Durum Ekipleri

Eğitim Süresi:4 veya 8 saat

Eğitim yeri
İşletmelerin kendi eğitim salonları

VERİLECEK SERTİFİKA
Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “İleri  Yangın Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili

Eğitim  Yangın  Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam
-Yanmanın oluşumu ve yangın
-Yangın ve insan sağlığı
-Yangının safhaları
-Yangın mücadele yöntemleri
-Tesislerde yangın organizasyonları
-Yangın ve sonraki ortam tehlikeleri
-Tesislerdeki yangın riskleri
-Yangın anında tahliye
-Yangın söndürücü maddeler
-Yangında ilk yardım uygulaması
-Yangın söndürme cihazları ve kullanma teknikleri

Eğitim sonunda Yangın Söndürme ve Yangın Tüpü Kullanma uygulamaları yaptırılmaktadır.

ÖZEL YANGIN EĞİTİMİ

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kendi işletme şartlarına özel eğitimler; iletme tarafından eğitim içeriği ve süresi belirlenerek verilir.