Standart İlk Yardım Eğitimi

29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayımlanan İlkyardım Eğitimi Yönetmeliği madde 19’a göre; tüm kurum ve kuruluşlarda İş Güvenliği Tehlike Sınıfına göre;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.

İlkyardım eğitimleri sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinde verilebilir.

Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş eğitim merkezidir.

İlkyardım  Eğitimlerimiz
 TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ
 İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ
– STANDART  İLKYARDIM EĞİTİMİ
– ÖZEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

AMAÇ
Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale edebilecek İLKYARDIMCI yetiştirmektir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
İlkokul mezunu olan herkes bu eğitime katılabilir.

VERİLECEK SERTİFİKA
Eğitimden sonra Sağlık İl Müdürlüğü tarafından (Narlıdere’de bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü binasında) yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’nca onaylı ve üç yıl geçerli olan “İlkyardımcı” kimlik kartı ve sertifikası verilmektedir.

SÜRE
2 gün / 16 saat

EĞİTİM YERİ ve TARİHLERİ:
Bireysel:Bireysel katılımlı eğitimler hafta içi günlerde   eğitim merkezimizde ,
İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

ÜCRET:
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından belirlenen azami ücret. 2022 yılı temel ilk yardım eğitim kişi başı 650 TL + KDV (fiyatlara sınav harcı dahildir).

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TESPİT FORMU

EĞİTİCİLER VE ÖZELLİKLERİ:
Eğiticilerimiz eğitim ve ilkyardım konusunda uzman ve tecrübeli doktorlar tarafından yapılmaktadır.

KAPSAM
Genel ilkyardım bilgileri
Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Hasta/yaralı taşıma teknikleri

İLKYARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

AMAÇ
Daha önce Temel İlkyardım Eğitimi alarak İlkyardımcı Sertifikası alanların İlkyardım Eğitim bilgilerinin güncellenerek İlkyardımcı Sertifikalarının üç yıl geçerli olmasını sağlamak.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
Daha önce Temel İlkyardım Eğitimi alarak İlkyardımcı Sertifikası olan ve geçerlilik süresi dolmayan kişiler.

SÜRE
1 gün / 8 saat

EĞİTİM YERİ ve TARİHLERİ:
Bireysel:Bireysel katılımlı eğitimler hafta içi günlerde   eğitim merkezimizde ,
İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde istenilen tarih ve saatlerde yapılmaktadır.

ÜCRET:
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından belirlenen azami ücret. 2022 yılı ilk yardım güncelleme eğitim bedeli 325 TL + KDV dir.

EĞİTİCİLER VE ÖZELLİKLERİ:
Eğiticilerimiz eğitim ve ilkyardım konusunda uzman ve tecrübeli Hekimler tarafından yapılmaktadır.

KAPSAM
Genel ilkyardım bilgileri
Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Hasta/yaralı taşıma teknikleri

STANDART  İLKYARDIM EĞİTİMİ (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

AMAÇ
Her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale edebilecek İLKYARDIMCI yetiştirmektir.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR
İlkyardım konusunda Temel İlkyardım bilgisinden daha fazla bilgi ve uygulama öğrenmek isteyen kişiler eğitime katılabilir.

VERİLECEK SERTİFİKA
Eğitim sonundaki sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’nca onaylı  ve üç yıl geçerli olan“İlkyardımcı” kimlik kartı ve sertifikası verilmektedir..

SÜRE
5 gün / 40 saat

EĞİTİM YERİ ve TARİHLERİ:
Bireysel:Bireysel katılımlı eğitimler eğitim merkezimizde ,
İşletmeler: Şirketlerin eğitim salonlarında veya eğitim merkezimizde yapılmaktadır.

EĞİTİCİLER VE ÖZELLİKLERİ:
Eğiticilerimiz eğitim ve ilkyardım konusunda uzman ve tecrübeli Hekimler tarafından yapılmaktadır.

KAPSAM
Genel ilkyardım bilgileri
Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım
Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım
Bilinç bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Hasta/yaralı taşıma teknikleri

ÖZEL İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu kendi işletme şartlarına özel eğitimler; işletme tarafından eğitim içeriği ve süresi belirlenerek verilir.