Temel Acil Durum Eğitimi

ACİL DURUM PANI HAZIRLAMA VE ACİL DURUM PLANI EĞİTİMLERİ

19 Aralık 2007 tarihinde 26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” İşletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikat yapmalarını öngörmektedir.
Eğitim Merkezimiz İşletmeler için Acil Durum Planı hazırlayarak bu planın tüm çalışanlara ve Acil Durum Ekiplere eğitimini vermektedir.

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA

Amaç
İşletmeler  için acil durum yaratacak olayların öncelik sırasına göre tespit edilmesi , bu acil durumlarda davranış yöntemlerinin belirlenerek işletme için Acil Durum Planı hazırlanması , bu planın çalışanlara ve Acil Durum Ekiplerine eğitiminin verilerek uygulamalı tatbikatlar yapmak.

Çalışmaya Katılacaklar:
İşletme tarafından görevlendirilen Acil Durum Yöneticisi ve grup üyeleri.

Uygulama
Çalışmalar İçin Firma Profili Belirleme
Temel Hazırlıklar ve Acil Durum Planın hazırlanması
Hazırlanan Planın Acil Durum Yöneticisi ve grup üyeleri değerlendirilmesi
Planın Eğitimi
Tatbikat Uygulaması

KAPSAM
Bu çalışma, her acil durum için risk değerlendirmelerini ve değerlendirme sonrası görev, yetki ve sorumlulukları tespit eden yöntemlerin oluşturulmasını içerir. Çalışma kapsamında, acil durum yöntemlerinin kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla eğitim ve tatbikat uygulamaları da yer almaktadır. Çalışma başlıca şu aşamaları içerir:
-Acil durumun tanımı ve kapsamı
-Acil durum örgütlenmesi
-Acil durum yönetim merkezinin oluşturulması
-Görev, yetki ve sorumluluklar
– Eylem planları
-Tahliye ve toplanma yöntemi
-Haberleşme ve iletişim yöntemi
-Dış yardımların organizasyonu
-Koordinasyon kurulacak kurumların tespiti
– Acil durum senaryolarının hazırlanması
-Lojistik destek organizasyonu
– Hasar tespiti ve halkla ilişkiler yöntemi
-Faaliyetin durdurulması ve başlatılması
– Acil durum sonrası yeniden yapılanma

TEMEL ACİL DURUM EĞİTİMİ
AMAÇ
Çalışanları Acil Durumlar hakkında bilinçlendirmek, işletmenin Acil Durum Planı’nı anlatmaktır.

EĞİTİME KATILACAKLAR

Acil Durum Planında görev almayan tüm personel

SÜRE

İşletme tarafından belirlenir.

KAPSAMI

 • Acil durum nedir ?
 • Alınabilecek önlemler
 • Meydana geldiğinde yapılacaklar
 • Sonrasında yapılacaklar
 • Acil Durum Yönetim Planı nedir ?
 • Acil Durum Yönetim Planı gereğince yapılacaklar

İLERİ ACİL DURUM EĞİTİMİ
AMAÇ
Acil Durum Planı’nda görev alan çalışanlara planı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek.

EĞİTİMİ ALACAKLAR

Acil Durum Planı gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olan tüm personel.

SÜRE
İşletme tarafından belirlenir.

KAPSAMI

 • Tesiste olması muhtemel acil durumların tanımlanması
 • Ekiplerinin yapıları
 • Ekiplerinin görev ve sorumlulukları
 • Kullanılan ekipmanlar ve malzemelerin ve özellikleri
 • Ekipler  tarafından yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
 • Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
 • Acil durumda ihbar ve iletişim
 • Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
 • Acil Durum ortaya çıktığında tesis tahliyesi

Acil Durum sonrasında gerekiyorsa, tesisin kapatılması yöntemleri.