Temel İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi Programı

İlkyardım Eğitici Eğitimi programı, İlkyardım Yönetmeliği kapsamında; ilkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamak üzere güncel uluslararası ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilkyardım eğitim standartlarının uygulanması, eğiticilerin sürekli güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak amacı ile İlkyardım Eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

İlkyardım Yönetmeliği gereği sadece Sağlık Personeli olanlar (Tıp Doktoru, Diş Hekimi, Sağlık Memuru, Hemşire, Paramedik, Att, Tıbbi Teknolog, Yard. Sağ, Pers. vb.) İlkyardım Eğitmeni olabilmektedir.

Sağlık Personeli olanların katılabileceği 5 gün 40 saat süren İlkyardım Eğitici Eğitimi sonrası başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “İlkyardım Eğitmeni” Sertifikası verilmektedir.

Eğitim sonunda başarılı olanlara verilen Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım Eğitmeni Sertifikası ile;

Sürücü Kurslarında İlkyardım Eğitmeni olabilir (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.),
İlk yardım Eğitim Merkezi açabilir,
Eğitim Merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilir,
İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilir.
EĞİTİM KONULARI;

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ
2 Gün, 16 Saat
EĞİTİM BECERİLERİ EĞİTİMİ
3 gün, 24 Saat

1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1- İLETİŞİM BECERİSİ

2- HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2- KLİNİK EĞİTİME YAKLAŞIM

3- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

3- OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ YARATMA

4- KANAMALARDA İLKYARDIM

4- GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARI HAZIRLAMA VE KULLANIM

5- YARALANMALARDA İLKYARDIM

5- İNTERAKTİF EĞİTİM TEKNİKLERİNİ KULLANMA

9- ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

6- YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİMDE YETİŞTİRİCİLİK

10- HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

7- YETERLİLİĞE DAYALI DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA

11- GÖZ. KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM

13- HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

İlkyardım Eğitici Eğitimi Fiyatları İzmir

Eğitim 5 gün olup, toplam 40 saattir. Eğitime tam süreli katılım zorunludur.
Eğitim Ücreti; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2024 yılı için belirlenen azami ücret 8.750 TL + KDV dir.
(Eğitim ücreti içine: Gün içi ikramlar ve sınav harçları dahildir.)

Eğitim için Gerekli Belgeler; Katılımcıların yanlarında 2 vesikalık fotoğraf, diploma ve nüfus cüzdanlarının aslı veya noterden onaylı kopyalarını ve birer fotokopilerini yanlarında getirmeleri ve kurs bitmeden bize teslim etmeleri gerekmektedir.

Eğitim tarihlerimizi web sitemizden ve eğitim merkezimizden takip edebilirsiniz