Elektrik İşlerinde İSG

ELEKTRİK İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ :
Elektrik tesislerinde ve elektrik ile ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması,bu tesislerdeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesi.

Eğitime Kimler Katılmalı:
Şirket tarafından belirlenen personel.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri :
İşletme eğitim salonu.

Verilecek Sertifika:
Eğitime katılanlara şirketimizce düzenlenen Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği Eğitimine Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimci Profili:

Eğiticilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Çalışma Bakanlığından yetkilendirilmişi A/B sertifikalı uzmanlar tarafından verilmektedir.

Kapsam:
Konuların bazıları:
-Yasal Mevzuat
– Statik Elektrik Ve Etkileri
– Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkisi
– Genel Olarak Elektrikten Doğan Kazalarının Oluş Şekilleri
– Elektrik Kazalarından Genel Korunma Yöntemleri
– Elektrik Çarpmasına Karşı Alınabilecek Yöntemler
– Elektrikli El Aletleri İle Çalışmalar
– Elektrik Kazalarında İlk Yardım Yöntemi